Zirci Apátság

Véletlen kép

Diós-epres muffin

A bakonyi erdők még sokkal terjedelmesebbek és sűrűbbek voltak amikor 1182 táján az első ciszterci szerzetesek Franciaországból Zircre érkeztek, ahol a rend később létrehozta Zirci Apátságát.

Zirci Apátság

Zirc leghíresebb nevezetessége az apátság műemlék épületegyüttese. A Zirci Apátság árkádos épületét Witwer Márton építette barokk stílusban a XVIII. század elején. Az épületben múzeum és műemlékkönyvtár található.

Az apátsági templomot 1752 június 3-án szentelte fel Padányi Bíró Márton Veszprémi Püspök. A barokk templomot Zirc alapításának 800 éves jubileumának évében IV. Pál pápa basilica minor rangra emelte.

Zirci Apátság történelme

A ciszterci apátságot 1182-ben III. Béla alapította, s a XIV. század közepéig illetve a XV. század elejéig virágzott, s a magyarországi ciszterci apátságok között rendkívül jelentős szerepet töltött be. A török uralom során, 1541-re már biztosan elmenekültek a szerzetesek, s maga Zirc is hamarosan lakatlanná vált. Az 1700-as évek elején a sziléziai, heinrichaui ciszterci apátság élesztette újra a zirci apátságot és telepítette be a falut. 1733-ra épült fel az egyemeletes monostor - közvetlenül a mai templom melletti szárnyak. 1748-ra épült fel a templom. Gazdag berendezése 1770-re készült el. A templom titulusa - mint minden ciszterci apátsági templomnak - Szűz Mária mennybevétele; a templom felszentelése 1752-ben volt. Az apátság jelenlegi formáját fokozatosan nyerte el, az 1750-re elkészült épületek után, 1844-47 között épült a nyugati szárny, a könyvtár és vörös torony, majd 1866-ban a déli és keleti szárnyak második emelete. Végül 1927-ben a keleti szárny második emelete. Mindezekhez az építkezésekhez és az apátsághoz tartozó 5 (Baja, Buda, Eger, Pécs, Székesfehérvár) gimnázium fenntartásához az apátság rendkívül fejlett gazdálkodása adta 1950-ig a biztos anyagi hátteret; az előszállási uradalom mintaszerű gazdálkodása országszerte híres volt. 1950 után a szerzetesrendek állami feloszlatásával az épületegyüttes többféle funkciót látott el. 1990-tól újra a magyarországi ciszterci élet központja.

Zirci Apátság orgonája

A templomnak két orgonája van: a szentélyben lévő kis barokk orgona, és hátul a karzaton lévő, a bécsi Rieger orgonagyár morvaországi leányvállalatánál a 20. század elején készített romantikus nagyorgona. Mindkettő elég rossz állapotban volt a szúkárosodás miatt. Mindkét orgona felújítását a budapesti Aquincum Orgonagyár végezte. A hangverseny minőségű nagyorgonának továbbra is megmaradt az eredeti romantikus hangzásvilága, az eredetihez képest annyi változtatással, hogy pótlólag beleépítették az eredeti Rieger diszpozíció szerinti nyelvsíp sorokat is, amelyeket annak idején, a rendszeres hangolás bizonytalansága miatt, nem építettek bele. (A nyelvsípokat ugyanis évente legalább kétszer hangolni kell.) Ezáltal gazdagabb lett az orgona hangzásvilága. Az újjáépített 3 manuálos orgonának 44 regisztere és közel 3000 sípja van, a legkisebb 10mm, a legnagyobb 5 m hosszú. Egyedülálló és csodálatosan szép az orgonakarzat finom fafaragású, aranyozott rácsozata.

Ciszterci rend

A Ciszterci Rend Magyarországon - ha megszakításokkal is - 800 éve van jelen. III. Béla király, aki a ciszterci rendnek első nagy pártfogója volt, négy apátságot alapított a francia eredetű rend számára. 1179-ben a Maros melletti Egrest, 1182-ben Zircet, 1184-ben Pilist és a Rába melletti Szentgotthárdot. Az első szerzetesek a rend szülőföldjéről Franciaországból jöttek Zircre, éspedig a rend leghíresebb apátságából: Clairvauxból, melynek 1153-ig Szent Bernát volt az apátja. Sokáig Zirc élén is francia apát állott.
A szerzetesek eleinte -mint több rendnél is szokás volt- szerzetesi imáik, olvasmányaik és könyvek másolása mellett, önmaguk és a monostor fenntartása érdekében kétkezi munkával is foglalkoztak. A ciszterciek mint "tanítórend" Magyarországon csak évszázadokkal később léptek fel. Első ízben 1779-ben kezdtek tanítani a pásztói ciszterciek az -akkor még jezsuita- egri gimnáziumban. A zirciek pedig 1814-ben vállalták a székesfehérvári és pécsi gimnziumok tanárokkal való ellátását.

Forrás:Zirc.hu

Megosztás közösségi portálokon
Keresés

Hasznos oldalak

Zirc
Zirci Arborétum
Reguly Antal

Népszerű oldalak

Lecsó recept
Vörösboros vaddisznópö...
Mics recept
Märchenpark Neusiedler...
Őszi óraátállítás

Legújabb oldalak

ACN rezsicsökkentés
Esküvő fotózás
Esküvői fotós
Óraátállítás 2013
Hálaadás


Az oldalon közzétett információk csak tájékoztató jellegűek, azok nem minősülnek ajánlattételnek!Receptorszag.hu ÓraátállításLap tetejére